GECOSA

Serveis de comptabilitat, finances i fiscalitat per a particulars, PIMEs, empreses, propietaris de propietats d'inversió i noves empreses. Especialistes en dret laboral.

Dades de contacte

Rambla de Fabra i Puig, 35 entl. 2ª
08030, Barcelona
gecosa@gecosa.com
+34 933462629

Segueix-nos

Vigilància per vídeo en l'àmbit laboral

16/01/2024
Vigilància per vídeo en l'àmbit laboral

Vigilància per vídeo en l'àmbit laboral

Ús i instal·lació de càmeres de control i vigilància en l'àmbit laboral

Vigilància per vídeo en l'àmbit laboral: Protecció de Dades i Dret a la Intimitat
La instal·lació de sistemes de vigilància per vídeo en entorns laborals és una pràctica comuna per salvaguardar la seguretat i controlar l'activitat laboral. No obstant això, la seva implementació ha de complir amb els límits legals establerts i respectar els drets fonamentals dels treballadors, especialment en relació amb la intimitat i la protecció de dades personals.

Informació i Senyalització: Claus per al compliment legal
Informació prèvia i documentada
Per evitar vulnerar el dret a la intimitat, és crucial informar els empleats sobre la instal·lació de càmeres de vigilància per vídeo de manera prèvia, clara i per escrit. Aquesta comunicació ha de ser explícita, detallant el propòsit d'obtenir imatges per controlar l'activitat laboral.

Senyalització visible i reconeixible
Les zones on es situïn les càmeres han d'estar clarament senyalitzades. Sempre que sigui possible, utilitzar l' distintiu de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en un lloc visible eximeix l'obligació d'especificar la finalitat exacta del sistema de vigilància per vídeo.

Ubicació adequada
Les càmeres han de col·locar-se en àrees de treball o d'atenció al públic, evitant espais privats o de descans on s'esperi una raonable privacitat. La ubicació visible garanteix que tant els empleats com el públic siguin conscients de la seva presència.

Legitimitat de les imatges i proves en casos de cessament
Cas 1: Ús adequat de les gravacions
El Tribunal Suprem ha validat l'ús d'imatges obtingudes per càmeres de seguretat en casos de cessaments disciplinaris. Sempre que la instal·lació sigui justificada per raons de seguretat i els empleats estiguin informats de la seva existència i ubicació, aquestes imatges poden constituir proves vàlides.

Recomanacions per a empreses
S'aconsella a les empreses informar degudament els treballadors sobre el propòsit del sistema de vigilància per vídeo, incloent el possible ús d'imatges per prendre mesures disciplinàries. És important que els treballadors signin un document reconeixent el tractament de les dades obtingudes per aquest sistema i la finalitat de les mateixes.

Càmeres ocultes: Context i limitacions
Requisits per al seu ús
La instal·lació de càmeres ocultes pot considerar-se lícita en casos excepcionals, sempre que existeixin sospites greus de conductes irregulars per part dels treballadors i que sigui l'únic mitjà per constatar aquesta irregularitat.

Cas 2: Exemple d'ús justificat
En un cas on existien sospites fonamentades a causa d'un hurto previ, el Tribunal Suprem va validar l'ús d'una càmera oculta. La gravetat de l'incompliment i la impossibilitat d'utilitzar un altre mitjà menys intrusiu van ser determinants.

Diferències entre Vigilància Permanent i Oculta per Vídeo
És essencial diferenciar entre un sistema de vigilància permanent per vídeo, on es deuen complir obligacions informatives, i un sistema ocult, instal·lat excepcionalment per sospites greus, on es permet una flexibilitat limitada en la notificació prèvia als empleats.

Conclusions i Recursos Addicionals
En última instància, l'ús de sistemes de vigilància per vídeo ha de balancejar la protecció de dades i la intimitat dels treballadors amb la necessitat empresarial de salvaguardar la seguretat. Per a més detalls sobre les sentències referenciades i les directrius de l'AEPD, es pot consultar la Guia sobre l'ús de videocàmeres per a seguretat i altres finalitats.

Abans d'instal·lar un sistema de vigilància per vídeo, informi de forma expressa als seus treballadors. A més, haurà de senyalitzar les càmeres i només podrà instal·lar-les en zones de treball o d'atenció al públic.

Podeu contactar amb aquest despatx per al assessorament necessari sobre aquesta matèria.


¡Contáctanos ahora!

Obtén el asesoramiento experto que necesitas para optimizar tus gestiones fiscales