GECOSA

Serveis de comptabilitat, finances i fiscalitat per a particulars, PIMEs, empreses, propietaris de propietats d'inversió i noves empreses. Especialistes en dret laboral.

Dades de contacte

Rambla de Fabra i Puig, 35 entl. 2ª
08030, Barcelona
gecosa@gecosa.com
+34 933462629

Segueix-nos

Limitació a les mútues en processos d'incapacitat temporal

25/03/2023
Limitació a les mútues en processos d'incapacitat temporal

Limitació a les mútues en processos d'incapacitat temporal

Limitacions per a les mútues: no podran recórrer a l'INSS en cas de desestimació d'alta en processos d'incapacitat temporal.

El Govern ha dut a terme una sèrie de modificacions en la normativa sobre la prestació per incapacitat temporal, aprofitant el marc del Reial decret-llei de reforma de les pensions. Aquests canvis s'afegeixen a les mesures implementades recentment amb l'objectiu d'agilitzar tràmits i reduir la càrrega burocràtica associada als processos d'incapacitat temporal.

Una de les novetats més destacades és la limitació imposada a les mútues. A partir d'ara, les mútues no podran dirigir-se a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en cas que la seva proposta d'alta en un procés d'incapacitat temporal sigui desestimada. Aquesta mesura busca garantir una major independència en l'avaluació i gestió dels processos d'incapacitat temporal.

Prèviament, les mútues tenien la possibilitat de recórrer a l'INSS per sol·licitar una revisió de la seva proposta d'alta. No obstant això, aquesta opció ha estat suprimida, la qual cosa implica que la decisió final recaurà en l'INSS, sense possibilitat d'intervenció per part de les mútues.

Aquesta mesura ha generat diferents opinions. D'una banda, s'argumenta que reforça el paper de l'INSS com a entitat responsable d'avaluar i determinar la incapacitat temporal, evitant interferències externes. A més, s'espera que contribueixi a una major agilitat en els tràmits i a una reducció de la càrrega administrativa associada.

D'altra banda, alguns crítics assenyalen que aquesta limitació podria generar una sobrecàrrega en l'INSS, ja que ara recaurà sobre aquesta institució la responsabilitat exclusiva d'avaluar i prendre decisions sobre els processos d'incapacitat temporal. A més, plantegen dubtes sobre la capacitat de l'INSS per gestionar de manera eficient i oportuna un major volum de sol·licituds sense la intervenció de les mútues.

En qualsevol cas, aquesta nova mesura representa un canvi significatiu en la regulació de la prestació per incapacitat temporal i tindrà un impacte directe en el funcionament de les mútues i en els processos d'avaluació de la incapacitat temporal. Serà necessari avaluar en el futur com es desenvolupa aquesta nova dinàmica i si aconsegueix els objectius d'agilitzar els tràmits i millorar la independència en l'avaluació de la incapacitat temporal.

 

Les mútues no es podran adreçar a l'INSS si es desestima la proposta d'alta en un procés d'IT
El Govern ha aprofitat el Reial decret llei de reforma de les pensions per introduir nous canvis en la regulació de la prestació per incapacitat temporal, que se sumen als aprovats recentment per agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques en aquests processos.
21 de març de 2023


Declaración de la Renta 2023: ¡Déjanos hacerlo por ti!

Confía en nosotros para gestionar tu declaración de la Renta sin complicaciones