GECOSA

Serveis de comptabilitat, finances i fiscalitat per a particulars, PIMEs, empreses, propietaris de propietats d'inversió i noves empreses. Especialistes en dret laboral.

Dades de contacte

Rambla de Fabra i Puig, 35 entl. 2ª
08030, Barcelona
gecosa@gecosa.com
+34 933462629

Segueix-nos

Asistencia ante la Inspección de trabajo

Nuestra empresa ofrece un servicio especializado de asistencia ante la Inspección de Trabajo

Oferim un servei especialitzat d'assistència davant de la Inspecció de Treball, amb l'objectiu de brindar suport i protecció a les empreses davant de possibles inspeccions laborals.

La Inspecció de Treball és un organisme encarregat de supervisar i controlar el compliment de les normes laborals per part de les empreses, garantint els drets laborals dels treballadors. En aquest sentit, és fonamental comptar amb un acompanyament especialitzat per afrontar les inspeccions i assegurar el compliment de totes les obligacions laborals.

El nostre servei d'assistència davant de la Inspecció de Treball abasta diferents aspectes, des de la preparació i organització de la documentació requerida fins a la representació i defensa de l'empresa durant el procés d'inspecció. Realitzem una anàlisi exhaustiu de la situació laboral de l'empresa, identificant possibles riscos i deficiències, i oferim les solucions i recomanacions necessàries per corregir qualsevol incompliment.

A més, oferim assessorament legal i acompanyament durant les visites d'inspecció, assegurant-nos que es compleixin els procediments legals i protegint els drets i interessos de l'empresa.

El nostre equip de professionals altament capacitats en matèria laboral compta amb àmplia experiència en l'àmbit de les inspeccions de treball. Estem al corrent de les últimes normatives i jurisprudència laboral, el que ens permet oferir un servei de qualitat i mantenir-nos actualitzats davant de qualsevol canvi legal rellevant.

Entenem que les inspeccions de treball poden generar incertesa i estrès per a les empreses, per la qual cosa el nostre objectiu és brindar-los tranquil·litat i confiança. Ens encarreguem de tot el procés, des de la preparació inicial fins a la resolució final, assegurant-nos que es defensin adequadament els interessos de l'empresa i es compleixin totes les obligacions laborals.

A més de l'assistència en sí, també oferim formació i programes de compliment laboral perquè les empreses puguin prevenir futures inspeccions i reforçar la seva gestió laboral en general.

En resum, el nostre servei especialitzat d'assistència davant de la Inspecció de Treball proporciona a les empreses el suport necessari per afrontar i superar les inspeccions laborals. A través de la nostra experiència, coneixement legal i compromís amb la protecció dels drets empresarials, oferim un servei integral que garanteix el compliment de les normes laborals i la defensa dels interessos de l'empresa.Declaración de la Renta 2023: ¡Déjanos hacerlo por ti!

Confía en nosotros para gestionar tu declaración de la Renta sin complicaciones